Kulturrådet ærer allsidig forfatter

Bjørn Arild Ersland tildelt tiårig kunstnerstipend

Bjørn Arild Ersland. Foto: Tommy EllingsenBjørn Arild Ersland. Foto: Tommy Ellingsen
Bjørn Arild Ersland kan glede seg over tildelingen av Kulturrådets tiårige stipend for etablerte kunstnere . Foto: Tommy Ellingsen

Bjørn Arild Ersland (f. 1965) er tildelt Kulturrådets tiårige stipend for etablerte kunstnere. En stor ære og en gyllen mulighet for å kunne vie seg fullt og helt til videre kunstnerisk virke. Stipendet kan gis til yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Forlaget gratulerer!

Allsidig og produktiv forfatter

Bjørn Arild Ersland: Hvor gammel blir en tiger? Illustrasjon: Per Dybvig
Illustrasjon fra Bjørn Arild Erslands prisnominerte fjorårsbok, Hvor gammel blir en tiger? Illustrasjon: Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland har skrevet en rekke bøker for barn. Både fagbøker, bildebøker og lettlestbøker. I 2009 fikk han Skolebibliotekarprisen for sitt samlede forfatterskap av barne- og ungdomsbøker, og i 2016 ble han nominert både til Brageprisen og Kulturdepartementets fagbokpris for hans foreløpig siste bok, Hvor gammel blir en tiger. I sin begrunnelse skrev Kutlurdepartementes jury blant annet: «… filosofisk, rørende, interessant og lærerik, om alder, aldring, sykdom, kjærlighet og død.»

Stipend for etablerte kunstnere: Hvem, hva og hvordan?

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og ha kunstnerisk aktivitet som hovedbeskjeftigelse. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som over tid har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Stipendet skal tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge, men det kan gjøres unntak dersom det blir vurdert som rimelig.

Kulturrådets stipendtildelinger i 2017

I alt 890 ulike stipend er tildelt til kunstnere i ulike faser av den profesjonelle karrieren. Følgende stipend har blitt tildelt i 2017:

Mer om og av Bjørn Arild Ersland

Bjørn Arild Ersland: Hvor gammel blir en tiger? Illustrasjon: Per Dybvig

Les gjerne intervjuet med Bjørn Arild Ersland i spalten Barndommens nattbord på Forlagsliv. Og om nominasjonene til Brageprisen 2016 og til Kulturdepartementets Fagbokpris samme sted.

Les også Erslands egne blogginnlegg om Morfars motorsag, Naboen er en heks og om fjorårsboken Hvor gammel blir en tiger?

Anne Østgaard
Anne Østgaard har vært informasjonsmedarbeider i forlaget siden 1985. Hun har jobbet med alle litterære sjangere. Siden 2013 har hun vært nettjournalist og innholdsredaktør for forlagets digitale kanaler, som bloggen forlagsliv.no, cappelendamm.no, bedriftens intranett og sosiale medier som facebook. Hun har også vært engasjert på arrangementssiden, som programskaper og medansvarlig for Lunsjpausen, et ukentlig formiddagsarrangement, og som leder av Cappelen Damms Kunstforening, Veggpryd. Hun er også barnebokforfatter, og har bl.a. skrevet ABC for barske barn, morovers for de yngste, illustrert av Johan Reisang.
Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *