Gro Dahles samtalebibliotek

Slik får du hjelp til å samtale med barn om psykisk helse

Gro Dahle og Svein Nyhus: BlekksprutenGro Dahle og Svein Nyhus: Blekkspruten
Gro Dahle ble tildelt Riksmålsprisen 2016 for bildeboken Blekkspruten . Juryen for barne- og ungdomsbokprisen beskrev språket i boken som «forbilledlig». – Gro Dahle og illustratør Svein Nyhus har sammen skapt en bok som tar opp seksuelle overgrep mot barn. Et så sårbart og vanskelig tema er behandlet med stor klokskap og respekt for barna, sa juryleder Åshil Øverland. Illustrasjon: Svein Nyhus

Gro Dahle står bak et helt bibliotek med gode samtalebøker om vanskelige temaer som incest, omsorgssvikt og skilsmisse.

Verdensdagen for psykisk helse

Også barn har en psykisk helse, og utsettes for erfaringer og opplevelser som kan være krevende å takle. Ofte kan det være vanskelig nok for voksne å håndtere egne følelser, om de ikke også skal samtale med og støtte barn. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, anbefaler vi Gro Dahles bildebøker som verktøy for gode samtaler mellom foreldre og barn, og mellom barn og andre voksne som er tett på barn og unge.

Les også Gro Dahles artikkel: Bildeboka som forskningsstasjon

Bøkene er like egnet for barn som for voksne lesere

Gro Dahles bildebøker kan leses som rene fabler, men også brukes aktivt i samtaler og i ren terapisammenheng – både for utsatte barn og for voksne pasienter. Flere av de aktuelle utgivelsene står på pensumlistene til  barnevernutdanningen og andre aktuelle studier ved landets høgskoler.

Om sinne og vold

Undersøkelser viser at 1 av 5 barn blir utsatt for mild, fysisk vold fra en av

Dragen av Gro Dahle og Svein Nyhus
Gro Dahle tar opp sentrale og vonde temaer på en klok, var og fin måte. I hennes siste bok Dragen, illustrert av Svein Nyhus, møter vi lille Lilli og hennes tyranniske mor. Kjøp Dragen på Cappelendamm.no.

foreldrene. Den psykiske volden er antagelig enda mer utbredt. Dragen er Gro Dahle og Svein Nyhus ferskeste bildebok, og tematiserer hvordan det er for lille Lilli å leve med en uforutsigbar og tyrannisk mor. I Sinna Mann møter vi en en voldelig pappa og en veldig redd gutt, lille Bo. Lilli er helt alene i møtene med Dragen, inntil det dukker opp en dragetemmer. Bo og mamma er redde sammen. Historien i Sinna Mann er også filmatisert. Det fortelles at selv Kongen gråt da han så filmen.

Incest og omsorgssvikt

Blekkspruten (2016) tar opp noe av det vondeste og vanskeligste et barn kan utsettes for; seksuelle overgrep fra en nærstående. I dette tilfellet fra en storebror. I Håret til mamma (2007) og Akvarium (2014) er det roller som snus. Her møter vi barnet som omsorgsperson og mødre med psykiske utfordringer, som ikke evner å være tydelige voksenpersoner og omsorgsgivere for barna sine.

Les også: Gro Dahle om å skrive om vanskelige ting

Det usynlige barnet

Slem eller snill er ofte misbrukte begreper. Å være snill blir gjerne fremhevet som noe positivt. Men i boken Snill møter vi det unnselige og usynlige barnet, som til slutt blir helt borte. Da blir plutselig det å være «snill» noe helsefarlig. Hvordan kan man få hjelp til å finnes og synes i verden?

Skilsmisse

Krigen tar opp barnets opplevelse når foreldre skiller lag og går i krig mot

Krigen av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus
Krigen av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus viser hvilke påkjenninger og skader en skilsmisse kan utsette barn for. Kjøp Krigen på Cappelendamm.no.

hverandre. Denne boken er det Gro Dahle og datteren Kaia Dahle Nyhus som står bak. Her tematiseres forhold og situasjoner som veldig mange barn opplever og har vondt av.

Barn og pornografi

Kanskje er barn og pornografi det mest tabubelagte temaet av alle. Men det er en kjensgjerning at svært mange barn i tidlig alder stifter bekjentskap med porno på nettet. Den er bare noen tastetrykk unna. Dette er noe voksne må forholde seg til og snakke med barn om. Da kan Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus bok Sesam, sesam (2017), være en god hjelper og samtaleassistent.

Ønsker du å lese flere artikler, meld deg på nyhetsbrev her!

Pubertet

Mange foreldre og barn opplever forsøk på samtaler om pubertet som kleine. Gjennom den

MEgzilla av Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus
Megzilla handler om pubertet, om forandring og vanskelige følelser. Kjøp Megzilla på Cappelendamm.no

prosalyriske, grafiske ungdomsroman Megzilla, kan begge parter få hjelp til å finne et språk for vanskelige temaer og følelser. Igjen er det mor og datter Gro Dahle og illustratørdatter Kaia Dahle Nyhus som kommer til unnsetning.

Anne Østgaard
Anne Østgaard har vært informasjonsmedarbeider i forlaget siden 1985. Hun har jobbet med alle litterære sjangere. Siden 2013 har hun vært nettjournalist og innholdsredaktør for forlagets digitale kanaler, som bloggen forlagsliv.no, cappelendamm.no, bedriftens intranett og sosiale medier som facebook. Hun har også vært engasjert på arrangementssiden, som programskaper og medansvarlig for Lunsjpausen, et ukentlig formiddagsarrangement, og som leder av Cappelen Damms Kunstforening, Veggpryd. Hun er også barnebokforfatter, og har bl.a. skrevet ABC for barske barn, morovers for de yngste, illustrert av Johan Reisang.
Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *