Bragejuryen sier blant annet dette om Fiske og Elven:

«… Bøkene til Fiske har i fleire år lukkast med å gjere baksider til framsider og sjå under overflata der andre ser bølger eller trygg is (…) Elven er (,…) eit nært portrett av eit ungt kunstnarsinn som skal finne si eiga stemme (…) klarer kunststykket å gjere eit nyansert og symboltungt bildespråk så intuitivt og treffsikkert at lesaren nærast kjenner det på kroppen når is-slottet gradvis smeltar, fargane kjem fram og Helena endeleg maktar å ta meir plass (…) Elven er eit uomgjengeleg smelteverk i forfattarskapen til Fiske.»

elven Fiske
Elven er Anna Fiskes første, illustrerte ungdomsroman.

Anna Fiskes takketale etter vel fortjent tildeling av Brageprisen 2018: