Gift og forgiftninger i Norge

gift og forgiftninger
Omslagsdesign: Kjersti Iversen

Hvorfor ville jeg skrive en bok om gift og forgiftninger i Norge? Svaret er enkelt. Årlig dør hele 400-500 mennesker av akutte forgiftninger her i landet. Det er omtrent tre ganger flere enn antall  trafikkdrepte. Disse høye forgiftningsdødstallene har dessverre blitt underkommunisert i vårt samfunn. Informasjonsbehovet er stort.

Den første norske boken om gift og forgiftninger
I mange år har jeg jobbet med giftige stoffer og forgiftninger ved Giftinformasjonen. Jeg har også undervist farmasistudenter om gift. Tanken på å skrive en bok for å synliggjøre forgiftningsområdet i et historisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv, ikke bare medisinsk, har modnet gjennom mange år. Noe også interessen for forgiftninger i mytologien, i mediene og gjentatte, registrerte  giftmord i norsk krimlitteratur har bidratt til. Gift har vært et yndet tema i internasjonal litteratur. Min bok er den første boken i sitt slag i Norge.

Gift apotek
Et velassortert giftapotek! Foto: Kjersti Iversen

Akutte forgiftninger av mennesker
Miljøgifter og kjemiske forurensninger omtales stadig i mediene. Min bok, Gift og forgiftninger i Norge, handler imidlertid primært om akutte forgiftninger av mennesker. Med akutt forgiftning mener jeg forgiftninger som gir symptomer eller kliniske tegn kort tid etter påvirkning av et stoff, i et begrenset tidsrom eller av en enkelt dose av stoffet. Blåsyre (cyanider) eller giftslørsopp er eksempler på stoffer som lett kan føre til alvorlige, akutte forgiftninger. Grad av giftighet og dosering bestemmer hvor farlig en forgiftning kan bli.

Hvilke stoffer forårsaker forgiftninger?
Statistikken viser at narkotikaforgiftninger utgjør drøyt halvparten av alle forgiftningsdødsfall. Illegalt omsatte opiumforbindelser er den store synderen. Tidligere var det særlig injisert heroin som tok liv i Norge, men nå er narkotikaforgiftningene her til lands mer lik mønsteret fra andre land i Europa. Legemidler, som psykofarmaka og benzodiazipiner, utgjør vel en tredjedel av alle forgiftningsdødsfall. Kjemikaliedødsfall, for eksempel alkohol og kullos, står for bare 10-15 %. Gift fra planter (som selsnepe), sopp (som hvit fluesopp), dyr (som hoggorm) og næringsmidler (som kan inneholde visse bakterier) er sjelden å se. Det er heldigvis også sjelden at barn dør av forgiftning i Norge; de offisielle tallene viser ett dødsfall annet hvert år.

Giftskap
Viktig med et trygt giftskap i heimen. Foto: Kjersti Iversen

Norske sykehus  behandler ca. 20 000 forgiftninger årlig
De fleste av oss vil oppleve en eller annen form for forgiftning i livet uten at dette får alvorlige konsekvenser. Dette er forgiftninger som heldigvis kan behandles på laveste nivå i behandlingskjeden, nemlig i hjemmet. Som oftest går symptomene over av seg selv, men sykehusene i Norge behandler så mye som rundt 20 000 forgiftninger hvert år. Primærhelsetjenesten (fastlege, legevakt) kan også bli involvert. Giftinformasjonens døgnåpne rådgivningstelefon mottar mer enn 40 000 henvendelser om gift og forgiftninger årlig, og individuelle råd derfra, og hyppig bruk av Giftinformasjonens hjemmesider, bidrar til å spre kunnskap og skape trygghet.

Gift1
Ikke enkelt å ta livet av svigermor.. Foto: Kjersti Iversen

Ikke enkelt å ta livet av svigermor
Under arbeidet med boken var det områder utenfor vitenskap og medisin som var det morsomste å skrive om. Her måtte jeg finne nytt stoff fra biblioteker og fra nettet. Giftmord finner sjelden sted i Norge, men er uansett interessant lesning. Dessverre vil de som tror at de kan finne oppskrifter på hvordan de skal ta livet av «svigermor» i boken min, bli skuffet. Personlig er jeg fascinert av forgiftninger beskrevet i norsk mytologi og i forbindelse med trollskap. Da settes fantasien i sving og utvisker skillet mellom fiksjon og fakta.

Forgiftninger – et fascinerende tema
Mitt håp med denne boka er å spre kunnskap, forbygge forgiftninger og vise at gift er et spennende og interessant tema, også kulturelt og samfunnsmessig. Ikke uventet speiler forgiftningsmønsteret (type gifter, hyppighet, årsak) gjennom historien det til enhver tid eksisterende samfunn. Kanskje er det fordi det norske samfunn oppleves som svært trygt, at gift og forgiftninger er et fascinerende tema for så mange av oss?

Erik Andrew

Erik Andrew er cand.pharm. og dr.philos. Han har vært professor 2 ved Farmasøytisk institutt i farmakologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo og leder av Giftinformasjonen.

Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *