Per Fugelli er død

Pers død – minneord om Per Fugelli

Per Fugelli er død. I boken «Per dør» siterer Fugelli Schopenhauer som sa «Livet er en kronisk sykdom». Som en siste hilsen i boken ønsket han at det skulle stå: «Nå er jeg kurert».

Per Fugelli er død. Det er vemodig å ta farvel med en av våre største humanister. Her er seniorredaktør Anders Hegers minneord om ham:

Per Fugellis død var alt annet enn uventet. Mer enn noen har han uredd og nysgjerrig nærmet seg det uavvendelige sluttpunktet, utforsket hva døden gjør med livet, og hvordan den aller siste reisen inneholder overraskende lyspunkter i mørket.

Likevel er det vemodig å ta farvel med en av våre største humanister, en utrettelig forkjemper for menneskeverd og solidaritet, en lege like opptatt av samfunnets som kroppens skavanker. Og en forfatter som så det som sin oppgave, å bruke hver side, hver setning og hvert ord til å understreke ideen om individenes ukrenkelige verdi. Vi er et fattigere samfunn uten Per Fugelli.

Gjennom sykdommen – så å si til siste åndedrag – arbeidet han med sitt livs avsluttende bok: PER DØR. Det skulle være både en beretning fra livets siste heat, tanker og refleksjoner om den tid han var i ferd med å tre ut av, og et oppsummerende åndelig testament – en beskjed han etterlot seg til oss som er igjen. «Livet er en sykdom» siterte han Schopenhauer, og ønsket at det skulle stå i boken, som en siste hilsen: «Nå er jeg kurert».

Til det siste hadde han likevel håpet å kunne holde et eksemplar av sin siste, og kanskje viktigeste bok. Det er med sorg vi må konstatere at han ikke nådde det. Boken kommer i slutten av neste uke.

I det avsluttende kapittelet, «Epikrise fra himmelen», skriver han om ‘sjelens fem grunnstoffer’:

Verdighet er å bli sett og godtatt som deg, med styrke og svakhet, få respekt og selvrespekt som ufullkommen skapning.
Selvstendighetsmot er å ha lyst og makt til å bevege seg mot egne mål.
Tilhørighet betyr å være nær andre mennesker, ha noen å være glad i og noen som bryr seg om deg.
Mening skriver Nietzsche på resepten fordi: «Den som vet hvorfor han lever, kan utholde et hvilket som helst hvordan.»
Likevekt, det siste grunnstoffet, har jeg ikke funnet opp alene. Buddhaskriftene, de greske filosofene, Bibelen, Koranen – som et ekko ruller ordene likevekt, harmoni, balanse, ekvilibrium gjennom disse urgamle reseptene.
Dette er elefanten, løven, leoparden, neshornet og bøffelen fra livets jakt. Dette er The Big Five jeg har holdt meg fast i, når livets lykkehjul vender brått.

Per Fugelli har forlatt oss. Vi som har vært heldige nok til å kjenne ham, arbeide med ham eller ha lest ham, står igjen med en stor takknemmelighet og en forpliktelse til å bære hans arv videre.