En rystende historie fra USA:

– En skamplett på amerikansk historie

Barna fra elvenBarna fra elven
På 1920- og 50-tallet ble tusenvis av amerikanske barn stjålet fra familiene sine og solgt til rike barnløse. Barnehjemmet annonserte i lokale aviser, særlig før jul. Foto: Preservation and Special Collections Department, University Libraries, University of Memphis

På 1920- og 50-tallet ble tusenvis av barn stjålet, for deretter å bli plassert på barnehjem i vente på adopsjon. Romanen Barna fra elven handler om nettopp disse barna.

Adopsjonsannonsene trakk i hjertestrengen på barnløse par. Foto: Preservation and Special Collections Department, University Libraries, University of Memphis

De stjålne barna gikk en uviss fremtid i møte, og flere ble senere utnyttet av sine nye adoptivfamilier.

Det uregistrerte barnehjemmet Tennessee Children’s Home Society var sentrum for adopsjonsprosessene, inntil hjemmet kom under etterforskning og ble stengt på 50-tallet. Bestyreren Georgia Tann hadde ulike metoder for å hente inn nye barn til hjemmet. Det kunne være å lure fattige mødre til å selge barna med løfter om en bedre fremtid hos velstående familier. Hun arrangerte også kidnappinger av barn fra sykehus og andre institusjoner.

Forbrytelsene ble etter hvert avdekket, men Tann ble i sin tid hyllet som den moderne adopsjonens mor, og var sågar rådgiver for Eleanor Roosevelt. Tann

døde av kreft før saken nådde offentligheten.

Les også: Titusenvis av barn ble stjålet fra foreldrene og sendt til fascistiske sympatisører

Har skrevet om hendelsene i ny roman

Les mer og kjøp Barna fra elven på cappelendamm.no.

Forfatter Lisa Wingate tok utgangspunkt i disse barnas beretninger da hun skrev Barna fra elven. Forfatteren presiserer at organisasjonen også reddet mange barn fra elendige familieforhold, men utallige barn ble tatt uten grunn, for så å havne på barnehjem og hos adoptivforeldre som utnyttet dem.

– De fleste fortellingene mine begynner med en skjult historie som jeg ønsker å trekke frem. Å skrive romanen blir en måte å gjennomleve historien på. Jeg tror romaner utvider horisonten vår og gjør at vi forstår verden bedre, i tillegg til at de styrker vår evne til innlevelse.

– Mitt mål når jeg skriver er alltid å la én person ta på seg skoene til en annen. Når vi vet hvordan det kjennes å leve med tankene, hjertet og kroppen til et annet menneske, ser vi annerledes på livet og virkeligheten. Da blir vi ikke så raske til å dømme, hevder hun.

Les også: Kraftfull roman fra Kambodsja

Mor og forfatter

Lisa Wingate er ikke bare forfatter, hun er også mor, og det var derfor krevende å skrive om de grusomhetene barna i romanen blir utsatt for.

– Som forelder er det generelt vanskelig å skrive om barn som lider, og en del av det som foregår i Barna fra elven var ekstra utfordrende å skildre. Det var fristende å skrive inn en person som finner ut hva som foregår og som klarer å befri barna! Men som forfatter visste jeg at dette ikke var særlig realistisk, og jeg følte dessuten et behov for å yte rettferdighet til de mange barna som aldri ble gjenforent med sin familie.

– Mens jeg skrev om dette, kunne jeg ikke la være å tenke på mine egne barn da de var på alder med søsknene i romanen. Jeg tenkte på hvor uskyldige de var, og hvor redde og forvirret de ville ha vært hvis de var i samme situasjon, sier Lisa Wingate.

Som forfatter ønsker hun også å formidle en følelse av optimisme og håp, uansett hvor mørkt temaet i fortellingen er. Hun beskriver romanen sin som «ærlig, eventyrlig og fylt med håp».

Kjøp Barna fra elven med maks rabatt på cappelendamm.no.

Det uregistrerte barnehjemmet Tennessee Children’s Home Society var sentrum for adopsjonsprosessene, inntil hjemmet kom under etterforskning og ble stengt på 50-tallet. Foto: Preservation and Special Collections Department, University Libraries, University of Memphis.
Georgia Tann sørger for å pynte lille Lucy før hun skal hentes av en ny familie. Foto: Preservation and Special Collections Department, University Libraries, University of Memphis.