Factfulness er årets viktigste bok

Nesten ingen svarer riktig på de viktigste faktaene om globale samfunnstrender – Hva kan du selv? Ta testen her!

Factfulness Gapminder kartFactfulness Gapminder kart
Barack Obama beskriver Rosling som en fremragende internasjonal helseekspert, og sier at boken Factfulness er en bok full av håp om menneskehetens framskritt, fordi den jobber ut fra fakta istedenfor forutinntatte holdninger.
Factfulness av Hans Rosling
Kjøp Factfulness – Ti knep som hjelper deg å forstå verden, på Cappelendamm.no. Boken er skrevet av Hans Rosling, sammen med sønnen Ola Rosling og kona Anna Rosling Rönnlund, og oversatt til norsk av Mette-Cathrine Jahr.

Boken Factfullness handler om verden, og om hvordan vi skal forstå den – les mer i denne artikkelen. Her kan du teste hvor mye du kan selv ved å svare på følgende 13 faktaspørsmål. Svarene på hvordan det står til med kunnskapen din, får du nederst på siden. Lykke til!

1. Hvor stor andel av alle jenter i lavinntektsland fullfører i dag grunnskole?

…… A: 20 prosent
…… B: 40 prosent
…… C: 60 prosent

2. Hvor bor størstedelen av verdens befolkning?

…… A: I lavinntektsland
…… B: I middelinntektsland
…… C: I høyinntektsland

 

3. I løpet av de siste 20 årene er andelen av verdens befolkning som
lever i ekstrem fattigdom …

…… A: nesten fordoblet
…… B: mer eller mindre uforandret
…… C: nesten halvert

4. Hva er den forventede levealderen i verden i dag?

…… A: 50 år
…… B: 60 år
…… C: 70 år

5. I dag er det 2 milliarder barn i alderen 0–15 år i verden. Hvor mange
barn vil det ifølge FNs eksperter være i år 2100?

…… A: 4 milliarder
…… B: 3 milliarder
…… C: 2 milliarder

6. Ifølge FN kommer jordens befolkning til å øke med 4 milliarder
mennesker frem til 2100. Hva er den viktigste årsaken til denne økningen?

…… A: Det vil være flere barn (under 15 år)
…… B: Det vil være flere voksne (i alderen 15–74 år)
…… C: Det vil være flere svært gamle mennesker (75 år og eldre)

7. Hvordan har antall dødsfall per år som følge av naturkatastrofer
endret seg i løpet av de siste 100 årene?

A: Det er mer enn fordoblet
…… B: Det er omtrent uforandret
…… C: Det er redusert til under halvparten

8. Det er omtrent 7 milliarder mennesker i verden i dag. Hvilket kart
viser best hvor de bor? (Hver figur representerer 1 milliard mennesker.)

Gapminder test

9. Hvor stor andel av alle ettåringer i verden har i dag blitt vaksinert
mot en sykdom?

…… A: 20 prosent
…… B: 50 prosent
…… C: 80 prosent

 

10. Globalt sett har 30 år gamle menn gått gjennomsnittlig 10 år på
skole. Hvor mange år har kvinner på samme alder gått på skole?

…… A: 9 år
…… B: 6 år
…… C: 3 år

Les også

Årets viktigste bok:

Dette er årets viktigste bok – om du vil motvirke fake news, politiske ekkokamre og polarisering

11. I 1996 var både tiger, panda og svart neshorn oppført som truede
arter. Hvor mange av disse tre artene er mer kritisk truet i dag?

…… A: To av dem
…… B: En av dem
…… C: Ingen av dem

12. Hvor stor andel av verdens befolkning har i dag en viss tilgang til
elektrisitet?

…… A: 20 prosent
…… B: 50 prosent
…… C: 80 prosent

13. Globale klimaeksperter mener at gjennomsnittstemperaturen i
verden i løpet av de neste 100 årene vil …

…… A: stige
…… B: forbli uforandret
…… C: synke

Her er de riktige svarene:
1: C, 2: B, 3: C, 4: C, 5: C, 6: B, 7: C, 8: A, 9: C, 10: A, 11: C, 12: C, 13: A
Gi deg selv ett poeng for hvert riktige svar og skriv ned totalsummen din.

Spent på hvordan poengsummen din er i forhold til andre? Forfatteren av Factfulness skriver følgende i boken:

«Hvordan gikk det? Hadde du mange gale svar? Følte du at du måtte
gjette mye? I så fall kan jeg si to ting for å trøste deg.
For det første, når du er ferdig med denne boken, kan du svare mye
bedre. Ikke fordi jeg har fått deg til å pugge en masse global statistikk.
(Jeg er professor i internasjonal helse, men jeg er ikke gal.) Du kommer
til å gjøre det bedre fordi jeg har delt et sett enkle tenkeverktøy med
deg. De kommer til å hjelpe deg til å få det store bildet riktig og gi
deg en bedre følelse av hvordan verden faktisk fungerer, uten at du har
måttet lære deg alle detaljene.

Og for det andre: Hvis du gjorde det dårlig på denne testen, er du
i svært godt selskap.

I løpet av de siste tiårene har jeg stilt hundrevis av slike faktaspørsmål,
om fattigdom og rikdom, befolkningsvekst, fødsels- og dødstall,
utdanning, helse, kjønnsforskjeller, vold, energi og miljø – grunnleggende
globale mønstre og trender – til tusenvis av mennesker over
hele verden. Testene er ikke kompliserte, og det er ingen lurespørsmål.
Jeg sørger for at jeg bare bruker fakta som er veldokumenterte og
udiskutable.

Likevel gjør de fleste det svært dårlig.»

Les mer og bli smarterer med selve boken Factfulness.

Tonje Skjervold
Markedssjef innhold i Cappelen Damm forlag. Har bakgrunn som journalist fra blant annet Dagens Næringsliv/D2 og NRK.
Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *