Klassikeren som endelig kommer på norsk!

WALDEN TO – En organisk utopi av B.F. Skinner, en av verdens mest kjente adferdsforskere

Forfatter Burrhus Frederic Skinner og omslaget Walden toForfatter Burrhus Frederic Skinner og omslaget Walden to
Den ambisiøse amerikanske adferdsforskeren og forfatteren B. F. Skinner visste ikke at han skulle bli en av verdens mest kjente vitenskapsmenn da han utga boken Walden To i 1948. Først 20 år senere var berømmelsen et faktum. Boken har blitt en klassiker, som først nå foreligger i på norsk, oversatt av Tone M. Anderssen.

- Det er nå allment akseptert at den amerikanske levemåten må endres. Overfor resten av verden kan vi ikke fortsette med å forbruke og forurense som vi gjør, skrev B.F. Skinner i 1976.

Forut for sin tid

Bokomslaget til B. F. Skinners Waldon To
Skinners bok Waldon To har blitt en klassiker. Boken speiler mange av de ideer og teorier som skulle føre ham og hans revolusjonerende adferdspsykologi til berømmelse og forsiden av Time Magazine.

– Det er nå allment akseptert at den amerikanske levemåten må endres. Overfor resten av verden kan vi ikke fortsette med å forbruke og forurense som vi gjør, men vi kan heller ikke se oss i speilet og samtidig erkjenne volden og kaoset som omgir oss, skrev adferdspsykologen B.F. Skinner i 1976.

Ble en av verdens ledende adferdsforskere

Walden To ble først utgitt i 1948 av mannen som senere skulle bli en av verdens ledende psykologer. Nå kommer den for første gang i norsk oversettelse. Her beskrives et utopisk samfunn hvor mennesker lever som organiske skapninger i pakt med sine omgivelser. Åttetimers-dagen er redusert til en firetimers dag, hjulene går saktere, miljøressursene spares og folk får mer fri tid til hverandre og å være kreative. Walden To er ikke bare en roman, men også et forskningslaboratorium for hvordan menneskeheten kan eksistere i verden på en annerledes og mer bærekraftig måte.

Mer aktuell enn noensinne

Boken er fremdeles kontroversiell fordi den avviser ideen om menneskers frie vilje og forestillingen om at atferden vår styres av en ånd eller sjel som ikke er en del av vår organiske kroppslige enhet.

– Problemstillingene som diskuteres i Walden To er nesten mer aktuelle i dag enn de var da den utkom, sier forlegger Øivind Arneberg.

– Neppe fascist

– Som menneske og forsker hadde Skinner flere fasetter enn han ofte tilskrives. Han var neppe fascist, han benektet ikke eksistensen av tanker og følelser. To var en ambisiøs løsning på verdensproblemer og fastlåste mønstre fra en mann som en dag, omkring 20 år etter at boken ble publisert, skulle bli en av planetens mest kjente vitenskapsmenn, sier Arneberg.

En av forrige århundrets viktigste adferdspsykologer

B. F. Skinner var en av 1900-tallets viktigste adferdspsykologer. I 1971 ble han allment kjent som forfatter av boken Beyond Freedom and Dignity, en bok som gav ham forsiden av Time magazine. Her hevdet han at det vi tenker, føler og gjør, er fullt ut bestemt av samspillet mellom genene våre og miljøet som former oss. Det fins ikke rom for andre grunnleggende årsaker til adferd, dermed er «fri vilje» en illusjon, mente Skinner.

Anne Østgaard
Anne Østgaard har vært informasjonsmedarbeider i forlaget siden 1985. Hun har jobbet med alle litterære sjangere. Siden 2013 har hun vært nettjournalist og innholdsredaktør for forlagets digitale kanaler, som bloggen forlagsliv.no, cappelendamm.no, bedriftens intranett og sosiale medier som facebook. Hun har også vært engasjert på arrangementssiden, som programskaper og medansvarlig for Lunsjpausen, et ukentlig formiddagsarrangement, og som leder av Cappelen Damms Kunstforening, Veggpryd. Hun er også barnebokforfatter, og har bl.a. skrevet ABC for barske barn, morovers for de yngste, illustrert av Johan Reisang.
Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *