Fullt hus under lansering av ME-bok

I går var det fullt hus under lanseringen av Jørgen Jelstads bok De bortgjemte – og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom hos Cappelen Damm. Kreftlege og ME-forsker Øystein Fluge gikk gjennom de siste forskningsfunnene ved Haukeland sykehus, og professor i medisin Ola Didrik Saugstad fylte ut om forskningsetikk og forskningspolitikk. Innenfor helsepolitikken ga en engasjert stortingsrepresentant Laila Dåvøy oss innblikk i politiske prosesser, og en forkjølet Tord Dale fra Helse- og omsorgsdepartementet måtte stå til ansvar for regjeringens helsepolitikk. Han måtte svare på spørsmål fra resten av panelet, som, i tillegg til forfatteren selv, også besto av lege og ME-rammede Maria Gjerpe. Hun snakket om leger som autoritetsfigurer, som innimellom – når man faktisk ikke vet hva man skal gjøre med en pasient – må våge å slippe denne autoriteten.

Panelet da debatten egentlig var avsluttet

Dette var en svært kort presentasjon av deltakerne i noe som ble en spennende debatt. www.serendipitycat.no liveblogget hele seansen for dem som ikke hadde mulighet til å komme, så der er det mulig å finne mer informasjon. I tillegg til å lese boka, selvfølgelig. Den har vært i salg siden 19. oktober, samme dag som Øystein Fluge og Olav Mella slapp nyheten om gode resultater ved behandling av ME-pasienter med cellegiftvarianten Rituximab. Inntil resultatene var blitt publisert, måtte boka ligge sperret på lager i noen uker. For sjelden er en bok så oppdatert. I den finner man nemlig funnene og historien bak disse resultatene som mange ser på som et gjennombrudd i ME-forskningen. Uansett har resultatene sørget for at sykdommen  har fått mye oppmerksomhet, og at pasientene får en mulig oppreising etter årevis med beskjed om at «det sitter i hodet ditt, dette». Som Jørgen Jelstad begynner boka: Noe er i ferd med å skje.

Etterpå signerte Jørgen Jelstad bøker