Kan mannens sexliv og parforhold bli bedre?

ommennogmus

Boka «Om menn og mus» er ikke ment som en fasit på hvordan man skal leve for å få det perfekte sex- og samliv. Den tenkes brukt som en manual, eller veiledende bruksanvisning, en slik bok menn kan være tilbøyelige til å bla i og lese litt i, og kanskje de til og med følger noen av rådene. Den trekker frem ulike alminnelige drifts- og vedlikeholdsbehov og mer eller mindre vanlige og alvorlige feil og mangler, med råd om feilsøking og reparasjon.

Min erfaring som psykolog og sexolog gjennom 20 år er at noen typiske kjønnsforskjeller blir spesielt tydelige på området sex og kjærlighetsforhold. Kvinner flest snakker lettere og oftere om sine følelser, tanker og behov enn menn flest. Majoriteten av menn uttrykker seg med færre ord og enklere vendinger. Mange menn uttrykker seg også mer gjennom handling enn gjennom ord. Resultatet er ofte kommunikasjonssvikt og konflikt. Den som behersker det verbale, har langt på vei definisjonsmakten i et parforhold. Derfor er det tvingende nødvendig for en mann å forstå mer av dette språket. Dette forsøker jeg å vise i boka.

Jeg skriver flere steder i boka at menn med fordel kan bli litt mindre opptatt av ytelse og litt mer opptatt av nytelse i sitt sexliv. De kan med fordel også bli litt mindre opptatt av sin egen nytelse og litt mer opptatt av sin partners når de har sex. Kvinner kan på sin side være litt mer opptatt av sin egen nytelse og litt mindre opptatt av partnerens. Jeg skriver også at for menn er sex noe som leder til en opplevelse av følelsesmessig intimitet med partneren sin, mens det for kvinner gjerne er omvendt. Dette er påstander basert på forskjeller jeg har observert hos andre, og ulikheter jeg selv har erfart. Boka er ment å bevisstgjøre menn på denne forskjelligheten og viktigheten av å ta den på alvor.

Min erfaring er at menn ønsker å forstå kvinner bedre, men de ønsker også selv å bli forstått bedre av kvinner. Og omvendt. Jeg håper derfor at de som leser boka, ser at jeg prøver å speile begge sider: Både mannens og kvinnens behov for å bli forstått. Min hensikt, og forhåpentligvis mitt bidrag, har alltid vært å fokusere på at det aller viktigste er å forstå den andre.