En stor skam

Første gang jeg kom i kontakt med papirløse barn, var i Hamburg på midten av nittitallet. Guttunger på tretten, fjorten som solgte dop i gaten der jeg bodde. De var satt til verden av foreldre som ikke var registrert noe sted, og vokst opp i konstant angst for staten og politiet. Utenfor skolen. Utenfor helsevesenet. De hadde ikke en sjanse, og begynte å bli gamle nok til å forstå det selv.

En slik eksistens – helt utenfor alt, er det vanskelig å forestille seg i et gjennomsiktig samfunn som det norske. Det nærmeste vi kommer er de ureturnerbare. De som har fått avslag, men som av ulike grunner ikke kan sendes noe sted. Norges nye pariakaste. Men i motsetning til gateguttene i Hamburg, vet de uønskede barna i Norge at myndighetene følger dem med falkeblikk. Og at norsk politi når som helst kan komme og hente dem. På skolen, der de får lov til å gå, slik at de hver dag skal få føle på sin egen annerledeshet. Eller på mottaket. Dag eller natt. I år etter år. Mange av disse barna er født her. De snakker norsk. Deres identitet er norsk. De barna som ikke er født her, har minner fra noen av de verste diktaturene vi kjenner til – og som våre politikere kappes om å ta avstand fra. Måten norske myndigheter behandler disse barna på, er en stor skam.

I en uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke, 26. januar 2011 står det å lese: ”Vi har fått en underklasse av mennesker uten rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter som lever midt i blant oss. Noen har bodd her i nærmere tjue år. Andre europeiske land har tatt konsekvensene av tilsvarende situasjoner i sine land, og iverksatt ulike reguleringsordninger eller amnestier for å få bukt med den uholdbare, humanitære situasjonen.” Jeg kom til å tenke på disse linjene, fordi jeg nettopp leste at den samme kirken har fått en bot på 93 000 kroner av selveste Staten. For en ting er at bispene er store i kjeften, det får man tåle. Men ikke at kirketjeneren i Hinna menighet får fortsette å stå i jobb. Han er nemlig en ureturnerbar oppvigler fra Etiopia. Også andre arbeidsgivere som har vist sin solidaritet med de aller svakeste, får nå bøter som svir. På denne måte pisker staten disse menneskene inn i svart arbeid. Dette får utspille seg under en regjering der Det Norske Arbeiderpartiet sitter med tømmene. Hva tenker dere i LO om dette?

Listen over de ”andre europeiske land” som uro-bispene sikter til, er for øvrig ganske lang, og heller pinlig for oss her oppe i pengebingen. Det viser seg faktisk at de aller fleste europeiske land har tatt til vettet når det gjelder de ureturnerbare. I Sverige lar man for eksempel nåde gå for rett, og lar 17 000 bli i 2006. Samme år lar nederlenderne 33 000 få bli. I Storbritannia behandler man 197 000 avslag på nytt, og lar 161 000 få opphold. Osv.

Men i Norge her man altså store problemer med å forholde seg til fire hundre barn. Det er nesten ikke til å tro, men bare nesten. I forbindelse med 150-årsdagen for Nansens fødsel i fjor, var det enkelte som tok til orde for at disse barna, som alle har vært i Norge i mer enn tre år, skulle bli utstyrt med Nansenpass. Men de ble raskt og effektivt ignorert. Man skal være forsiktig med å blande de døde inn sammenhenger der de levende holder dom over hverandre. På en annen side har man utvist noe såpass ynkelig som vanlig kristen nestekjærlighet tidligere, uten at samfunnet gikk opp i liminga av den grunn. I 1996 ga daværende justisminister Anne Holt amnesti for barn som satt i kirkeasyl . Elleve av femten familier fikk bli i Norge. I både 2004 og 2006 viste Stortinget storsinn, og vedtok forskrifter som ga papirløse barn med lang botid opphold. Så altså: Hva er problemet nå i 2012? Misnøyen med måten disse barna blir behandlet på, er stor i Kongeriket. Og den er økende. Jeg har fulgt dette nøye de siste månedene. Det er ingen ting som tyder på at det er snakk om et blaff på Facebook. Tvert imot er det helt klart at vi etter hvert er mange som sitter og venter på å finlese den nye stortingsmeldingen som er bebudet denne måneden. Den som bærer tittelen ”Barn på flukt”. Der bør det helst ikke stå alt for mye svada.

 

Denne teksten er også publisert i VG lørdag 28. januar 2012.

Ingvar Ambjørnsen
Forfatter.
48 kommentarer
 1. Hva er problemet? Hvorfor debatteres det ikke hvorfor vi behandler disse barna som vi gjør? Er det genetisk, er det overlevelsesdrift? Darwin??? Vi debatterer resultatene av våre handlinger, men hvorfor gjør vi det det vi gjør? Er vi redde for det ukjente, er det fremmedfrykt? Hvorfor gjør vi det, hvorfor sender vi dem hjem? Er det genetisk?

  29. januar 2012 kl 00:11
 2. Roar Sørensen:

  Dette er bare typiske sosialistiske og lettvinte floskler. Ikke alle i Norge sitter på en feit og diger pengebinge, Ambjørnsen, mulig du gjør det – men minst en halv million nordmenn gjør det definitivt ikke. De lever i fattigdom. Det er underklassen.

  Men, all right, la oss teste ut denne «menneskekjærligheten» og «solidariteten» din i praksis. Du tar inn minst 100 av disse ungene selv – jeg går ut fra at du har god plass – og gir dem kost og losji og sørger for at de får en god, norsk, multikulturell oppvekst og utdannelse. Greit?

  Samtidig forklarer du dem hver dag at foreldrene, som reiste hit på lykke og fromme (de fleste gjør jo beviselig det), dessverre måtte reise hjem.

  Eller vil du at foreldrene også skal bli – de som beviselig bare har kommet hit for å utnytte den norske stat og gamle nordmenns slit og hardt opptjente skattepenger?

  For jo flere du gir opphold, desto flere vil komme og komme og komme – i det uendelige. Jo flere du gir amnesti, desto flere vil dukke opp og slå seg ned i landets kirker.

  I USA har de nå over ti millioner.

  Den beste måten å hjelpe disse ungene på, er rett og slett å sende dem og foreldrene tilbake innen et par uker. Brutalt, men atskillig mer humant.

  29. januar 2012 kl 10:43
 3. A. Iversen:

  Takk Gud for at denne mannen har emigrert, han er jo så naiv at han er farlig.

  30. januar 2012 kl 17:25
 4. Trude Nilsen:

  Slipp Farha fri og la henne få bli her i Norge!

  Mulla Krekar er fri og får bli, trikkemorderen er fri og får bli, mange narkolangere er fri og får bli, men lille uskyldige Farah på 12 år er hverken fri eller får bli i Norge. Dette strider mot vanlige menneskers følelser og rettferdighetssans og bidrar til at vi er mange som ikke støtter regjeringens asyl og flykningspolitikk.
  Farha har bodd i Norge siden begynnelsen av år 2006. Hun er godt intergrert og har mange norske venninner, deriblant min datter. Hun bor i kirkeasyl sammen med sin familie som består av mor, far, storebror og lillesøster. De lever hver dag i frykt for å bli sendt ut av landet. Barn i Norge skal ikke leve i frykt.
  Bakgrunnen for mitt engasjement i denne saken er at min datter kom hjem oppløst i tårer etter å ha vært på besøk hos sin venninne Farha. De hadde juleverksted med mange barn til stede. Politiet kom til kirken og skapte fullstendig panikk hos Farhas familie. Storebroen på 14 år rømte tynnkledd ut i vintermørket, lillesøsteren klamret seg til moren, og Farha med sine venninner låste seg inn på et rom hvor de strigråt og klamret seg til hverandre. Slikt skal ikke barn ha det i Norge. De skal ikke leve år ut og år inn i redsel for hva som skjer i fremtiden. Nå viste det seg at politiet denne gangen kom til kirken i et annet oppdrag som ikke hadde noe med denne familien å gjøre. Heldigvis!
  La det være helt klart. Jeg er for en streng, men rettferdig invandringspolitikk. Mennesker som mener de har behov for beskyttelse skal få prøvd saken sin på en skikkelig måte, og enten få bli her i Norge eller bli sendt hjem innen kort tid. De skal ikke kunne leve her i Norge i 5-10 år med de konsekvensene dette medfører for både voksne og barn, som får livet sitt på vent. Farhas familie er en kristen minoritet i Pakistan, og man vet at kristne har det vanskelig og blir diskriminert i dette landet. Jeg kan ikke ta stilling til om denne familien har et reelt behov for asyl MEN når barna nå har bodd i Norge i snart 6 år (lillesøster var 2 år og vet ikke om noe annet land enn Norge?) så er det barna man må ta hensyn til. Vi kan ikke behandle uskyldige barn på en slik måte at de må leve med utrygghet i årevis. Dette strider mot barnekonvensjonen som sier at alle barn har krav på å leve i trygghet.
  Kast ut Mulla Krekar, kast ut trikkemorderen, kast ut kriminelle, kast ut narkolangere, kast ut voldtektsforbrytere, men la Farha og hennes familie få bli. De er ordentlige mennesker som ikke har gjort noe galt, men som vil leve i trygghet, bidra i det norske samfunnet, feire julen sammen med oss og som allerede er godt intergrert.
  6 år i utrygghet for disse barna er nok!!

  30. januar 2012 kl 18:47
 5. uralque:

  godt og viktig innspill ingvar

  Usa ja… landet som skapte frykten for muslimer, «terror»anslaget i new york iscenesatt av amerikanske myndigheter. i dagene som fulgte hadde vi en president som gjenok muslimen osama bin laden. hvor mange x veit jeg ikke men mer en 100x. og det er jo en kjensgjerning at gjentar du en løgn mange nok ganger så blir det jo sant… før 2001 så var det ikke på langtnær så mye muslimhat i norge. det hele satt iscene av de 1% makteliten for å skape en opinion imot muslimer, og jaggu har de klart den bra?
  så over til hjemmelige forhold: vi har noen politikere som jobber aktivt for å få oss inn i EU, selfølgelig ved å snike oss inn bak våre rygger… så selfølgelig må man skape ett røykteppe for å få oss til å se en annen vei mens de gjør sine landsforæderiske handlinger.. hva er vel mer nyttig å fyre opp om muslimhatet her hjemme og? men nei, la oss nå endelig bli sittende i sofaen og ikke gjøre noenting, fore oss med sport og faenskap, sette søkelyset på hva skigjenten har på seg på dans… hvem som gifter seg og skiller seg. DET er jo mer viktig enn noe annet. vi burde rydde opp litt i våre hjerner så vi får rett fokus på hva som er rett og for all del, det som er galt og…det må en stor politisk forandring til for å få dette til. ditt enkle bidrag er å stemme på noen som ikke tilhører AP, H, FRP ogKRF. grunnen for dette er at disse partiene ønsker en ting, å få oss inn i EU. bare til å følge litt med i timen så ser vi en rekke medlemer i vårt samfunn som har deltatt eller er medlemer av en organisasjon som jobber intenst med å få EU større… alt dette koker ned til en ting… kontroll. av penger. det var en som sa, gi meg kontroll over valutaen i ett land og jeg styrer det

  30. januar 2012 kl 18:56
 6. Anonymous:

  Vi skal bøye oss bakover så alle andre kan komme til norge å ødelegge det vi igjennom generasjoner har bygget opp.

  Helt idiotisk tankegang.

  30. januar 2012 kl 20:14
 7. Jan Banan:

  Du ser kanskje at man kan bruke din argumentasjonsmetode – mot alle denne halve millionen med fattige i Norge, ikke sant; Hadde de ikke stelt seg selv slik og hadde de ordnet seg bedre og det er da ikke det norske samfunnets feil om flk velger å bli rusmisbrukere eller å få dårlig psyke eller at folk blir syke og – hvorfor skaffet ikke disse fattige seg gode forsikringsordninger og – skal det norske folk betale for disses kortsynthet og dumhet osv videre med bøttevis med vrøvl og blablablablablabla.

  Når presumptivt voksne mennesker ikke engang vil hjelpe barn, da er det etter min mening noe som er feil i knotten på folk!

  30. januar 2012 kl 20:20
 8. Hans Holmsen:

  Kjære Roar Sørensen. Norges pengebinge er tydeligvis så stor og bred at hvertfall du ikke har sjanse til å skimte bunnen, der du sitter og beskuer din navle for å se om du kan karrre deg en ny losau til peiskroken.
  Å tro at det bare er økonomiske, lykke og fromme som er motivene til asylsøkerne og foreldrene til disse papirløse er en særdeles egoistisk tanke. Hva er årsaken til deres dårlige økonomiske kår, og hva er årsaken til at de må flykte sine hjemland? Oftest kan man heller ikke se de økonomiske forholdene totalt løsrevet fra myndighetenes klamme hender i disse landene. Hvorfor er du født i Norge, herr Sørensen? Ganske flaks det.
  Jeg var selv tilstede i begravelsen til Garolin som for to uker siden tok livet sitt på asylmottaket i Førde. Etter fem og et halvt år fikk hun avslag på oppholdstillatelse. I desember ble hennes søster drept i Sri Lanka. Garolin var tidligere barnesoldat, men fant sin vei ut fra soldattilværelsen da hun var i permisjon for å delta i morens begravelse. Uttrekkelsen var svært risikabel, og hennes verdi sank til under prisen av en kule. Hun måtte rømme. Etter å ha levd flere trygge år i Norge fikk hun altså avslag. Og hun visste svært godt hva som ventet henne i hjemlandet. Det endte med at Garolin tok livet av seg selv og sitt halvannet år gamle barn.

  Vi må finne fram medmenneskene i oss for å unngå at flere liv skal gå tapt slik. På tide å løfte blikket fra navlen. Se deg rundt i verden. Skal du ruge på gamle nordmenns opptjente bankvell? Skal Norge fungere utenfor verden som en egen atskilt luksusenhet? Eller skal vi takke våre gamle nordmenn for at de har gjort oss godt rustet til å ønske nye landsmenn velkommen til fredsnasjonen Norge?
  Det har lenge vært «typisk norsk å være god», men la det også bli typisk norsk å gjøre godt. Økt innvandring er ikke synonymt med økt vold, økte sosiale problemer, og økte kostnader. Det er gjerne en del av pakken ettersom man blir flere mennesker i landet. Det er vel så mye en måte å sikre landet ekspertise, en måte å sikre bærekraftigheten i små lokalsamfunn, og utvikle Norge til et mer fremtidsrettet land.
  Vær så snill å åpne øynene Sørensen. Jeg er sikker på at størsteparten av disse gamle nordmennene du omtaler som har bygget nasjonen ville brukt hendene sine til å klappe viss de fikk høre at grunnlaget de la brukes til å gi flere ressurssterke verdensborgere et trygt liv i Norge. Ikke trenger vi da å bare klamre oss til bunnløse mengder olje, men vi får økte menneskelige ressurser som en ekstra dimensjon.

  30. januar 2012 kl 20:51
 9. Ivar Øines:

  Når man snakker om barn (personer under 18 år) mener jeg at Norge har et ansvar med å sørge for at disse får en trygg og god oppvekst. De som snakker om å sende ut alle «ulovlige» innvandrere kan umulig ha skjønt hvor stort dette problemet er og hvor stort det vil bli i fremtiden. Vi har dette problemet i de rike landene fordi den økonomiske verdensordningen er helt feil, så lenge befolkningsveksten og de økonomiske forskjellene mellom rike og fattige er så stor som de er vil vi ha dette problemet.

  Det finnes 2 måter å begrense/ stoppe «ulovlig» innvandring på, den ene er å kopiere kommunistene(FrP’s metode) med å stoppe all kommunikasjon over landegrensene, den andre er å gjøre verden økonomisk mer rettferdig.

  30. januar 2012 kl 21:05
 10. Ivar Øines:

  Med litt ettertanke finnes det en tredje måte å få det til, det ser ut til at det er den USA bruker, man kan gjøre som Hitler, drepe alle man ikke liker.

  30. januar 2012 kl 21:21
 11. Alexander R. Hellberg:

  Arbeidsmarkedet er totalt mettet, NAV bedriver sosial dumping av ufaglærte arbeidere de stedene der innvandringen er størst. Vi har ikke mulighet til å ta imot fler papirløse.
  I hvert fall ikke før den økonomiske situasjonen har stabilisert seg! :I

  30. januar 2012 kl 21:33
 12. Alma Dulce:

  For meg virker det som om folk i dette landet har glemt at ganske så mange nordmenn i sin tid reiste til USA for å søke lykken der. Jeg vet det er noe naivt, men jeg skulle ønske vi snart kunne begynne å se på hverandre som VERDENSBORGERE, at det gikk an å glemme landegrenser. Hvem vil åpne sine grenser for normenn om det skulle bli krig, sult og elendighet her? Hvor ville vi dratt? Og kjenner jeg Ola Nordmann rett, ville han KREVD å få slippe inn hvor det nå var, for tross alt er han jo NORSK…

  30. januar 2012 kl 22:04
 13. Renate:

  ehhh…. Hele USA er vel bygget opp av innvandrere….. Tenk hvor verden ville ha vært hvis Amerika hadde stengt grensene under den store migrasjonen……

  30. januar 2012 kl 23:56
 14. Trond:

  Jeg tilhører nok underklassen, eller hvertfall den klassen som er på randen, har ikke mulighet til å kjøpe meg klær eller gå til tannlege. Og da har jeg heller ikke råd til å hjelpe noen som helst. Og det er helt greit det. Helt til DU kommer her og skal gi MEG dårlig samvittighet. DRITTSEKK.

  31. januar 2012 kl 00:08
 15. Fred-Yngve:

  Jeg skjønner ikke hvorfor dere gidder å ha kommentarfelt. Det blir bare til at det kommer usaklige mørkebrune kommentarer som den fra Roar Sørensen ovenfor her. Det er et fint innlegg Ambjørnsen kommer med. Og dette handler om de ureturnerbare, RS. Unger uten tilgang på generelle helsetjenester, velferdsordninger og skolegang. Ting som selv de «fattigste» nordmenn har tilgang til. Dette er ikke et spørsmål om venstre eller høyre, men menneskeverd og altruisme. De aller fleste vil jo ikke at andre skal bli behandlet dårligere enn en selv. Bare dårlige mennesker vil det.

  31. januar 2012 kl 00:21
 16. anders:

  Roar din dust, les. Disse barna kan ikke sendes tilbake, og Norge kan ikke gjøre noe med den siden av saken…

  31. januar 2012 kl 04:47
 17. Calud1us:

  Skuffende å se en av min barnsdoms og ungdoms helter falle så lavt i moden alder. Tydelig at det bodde en sosialist inni deg i alle disse årene og ikke en anarkist. Den største gleden for sosialister er å gi, men da å gi bort andres blodslit og trygghet mens man selv karrer seg inn i hvite enklaver der voldtektene og overfallene av hvite barn og ungdommer kan holdes på avstand med private sikkerhetsvakter betalt med sølvpengene man fikk for å beskytte oligarkiet sitt, mens man selv hoverer over sin egen godhet. Nyt det mens det varer, sier jeg. Ingen folk liker lederskap og presteskap som sviker dem.

  Du trekker fram en detalj i et enormt bilde. Det er alltid ekstreme tilfeller i store saker. Noen vil alltid bli dårligere behandlet enn andre. Ureturnerbare og papirløse bør få egne soner i nærområder. Det er kanskje 100 ganger billigere, og vi slipper de enorme menneskelige og finansielle utgiftene med å ha dem her. Det store bildet er at Norge og Europa har fått en fremmedkulturell masseinnvandring fra folk der de groveste overgrep er en del av hverdagen som er helt uten sidestykke, og de har selvsagt tatt med seg de overgrepene hit og gjort landet tilsvarende jævlig. Det har forandret dette landet fra fredelig til utrygt, og vanlige nordmenn sitter igjen med de enorme utgiftene, både finansielle og menneskelige. Millioner av europeiske folk har blitt overfalt, ranet og voldtatt pga. storhetstankene til noen europeiske ledere. Og jo flere vi slipper inn, jo flere kommer det. Deres land fungerer jo ikke, så selvsagt vil de hit, problemet er at landene våre selvsagt ikke fungerer etterhvert heller, siden problemet stammer fra menneskene som bebor de landene som ikke fungerer.

  Igjen, du som ikke har barn, i stedet for bare preike om hvor umoralsk det er å sende ut stakkars barn som sannsynligvis kommer til å ødelegge livet til mange hvite europeere med vold, ran og voldtekter, hvorfor kan du ikke ta litt ansvar og handle i stedet for å prate og i det minste ha et par-tre stykker av disse stakkerne du synes så synd på boende hjemme hos deg? Ånei det er sant, du vil jo ikke ha «unger» der som stjæler hasjen, pengene, rødvinen og alt de kan omsette som du ikke låser deg inn og generelt oppfører seg som gatebarn fra 3. verden, du vil at «noen andre» skal få alle problemene mens du hoverer over hvor fryktelig de er de som vil sende ut. Merkelig at åndsmenneske med sånne meninger greier å leve med seg selv.

  31. januar 2012 kl 04:48
 18. en fyr:

  Er det så enkelt at man bare kan gi papirløse flyktninger opphold uten videre?
  Her er ikke et ord om hvorfor de er papirløse. Det kan være fordi de er statsløse eller fordi papirene er ødelagt for å gjøre retur vanskeligere. Det er en effektiv metode å sende barna i forveien, for så å komme etter på familiegjenforening når søknaden deres er innvilget. Hva da om foreldrene er kriminelle eller krigsforbrytere? Visste ikke bloggforfatter at det er spinndyrt for folk i u-land å få billetter hit? Hva slag folk tror bloggforfatter det er som har råd til sånt? Det er nok sjeldent de som har mest behov for hjelp.

  31. januar 2012 kl 05:12
 19. Roar Sørensen: Med din mentalitet, hadde det ikke vært mange nordmenn som hadde fått emigrert fra Norge til Amerika for å søke lykken. Du bør ta til deg at det bor like mange nordmenn ute i verden som i Norge, ellers er du bare historieløs.

  @Ignvar: Flott innlegg – bravo!

  31. januar 2012 kl 06:32
 20. Nowhere Man:

  Beklager IA, du har ikke min støtte i din argumentasjon. RS påpeker hvorfor det forholder seg slik.

  31. januar 2012 kl 06:32
 21. Christian:

  Helt enig, Roar.

  Det er trist at det er slik, men lille Norge har ikke sjans til å redde alle her i verden. Og med det systemet vi har i dag, blir vi allerede utnyttet fra alle kanter.

  DET er sannheten.

  31. januar 2012 kl 06:58
 22. filuren:

  I USA er ALLE som bor der, bortsett fra urinnvånerne innvandrere, faktisk er hele USA´s eksistens tuftet ene og alene på innvandring. Så det må være det mest talentløse forøket på et motargument jeg noen sinne har hørt Roar Sørensen.

  31. januar 2012 kl 07:11
 23. Bjarne Fritjof With:

  Så ser vi det igjen, når et ubehagelig problem fokuseres, er det lettere å ta kritikeren enn kritikken! Det er akurat det du gjør Roar Sørensen og iflg. ditt eget enkle regnestykke er det 4,5 millioner nordmenn, altså 90 %, som har det godt, svært godt, materiellt sett. Du bruker det mest populistiske postulat av dem alle; sett to svake grupper opp mot hverandre – på toppen utfordrer du Ambjørnsen til å løse problemet privat. Lite konstruktivt og jeg kan ikke tolke dette som annet ann at du ikke vil høre om problemet; hold for øynene og ørene så forsvinner det!?
  Skjønner ikke helt spørsmålene til scribo; er det ikke akkurat det Ambjørnsen gjør her, debattere problemt? Og skal jeg svare er mitt forslag dette: Vi vil ikke gøre om det, slik Sørensen uttrykker, fordi vi er blitt en nasjon av egoistiske, selvgode og likegydige mennesker i all for rikdom. Vi lever på en rosa sky og den må INGEN ta fra oss!

  31. januar 2012 kl 08:29
 24. Bob:

  Jeg er overhodet ikke enig i at medmenneskelighet er forbeholdt sosialister Roar. Jeg er absolutt ikke sosialist. Politisk er jeg ikke i nærheten av venstresiden, men jeg har likevel stor sympati for disse barna. Jeg blir faktisk irritert på slike som deg som mener å representere høyresiden.

  Du snakker nedsettende om innvandrere/flyktninger og fremstiller det som om alle er lykkejegere som bare er ute etter å snylte på det norske samfunn, mens jeg er helt sikker på at en rekke av dem er langt mer nyttig enn både meg og deg.

  La oss heller jobbe med å luke ut mulighetene for å snylte, eller ha en raskere saksbehandling fra nå av, men dette gjelder mennesker som allerede er her og kanskje har levd en stor del av, om ikke hele, livet sitt her.

  Det er ingen motsetning i å være borgerlig og å se at vi her snakker om mennesker, med drømmer, håp og følelser for så ønske å hjelpe dem til et bedre liv.

  31. januar 2012 kl 08:38
 25. Leiv Erik Refsnes:

  De papirløse fikk et ansikt når Amalie fra russland skapte oppmerksomhet rundt seg selv. Jeg var sterkt i mot den oppmerksomheten denne lynende intelligente unge damen fikk. Hun ble løftet opp og båret frem av mennesker som frydet seg i lyset av denne saken. Det ble skrevet at hun bidro til å rette fokuset på denne gruppen, noe som ikke har skjedd.

  Jeg er enig i at vi burde skamme oss med tanke på å la små barn leve under slike forhold. Vi nordmenn som nasjon ønsker å fremstå som medmenneskelige, fredskapende og rettferdige, men skyter oss selv i foten gang på gang. Bare å diskutere om små barn skal få bli er jo et overgrep, et overgrep mot våre idealer, holdninger og verdier.

  Flott at det settes et fokus på denne utfordringen, siden disse barna ikke har noen talsperson….

  31. januar 2012 kl 08:41
 26. Anahid:

  Enig med Ambjornsen, en skam for norge. Gi amnesti til dem som har sittet pa mottak i at etter ar.

  31. januar 2012 kl 09:51
 27. Det som er uetisk og inhumant er den lange behandlingstiden vi har. Det burde være avgjort på maks tre måneder.

  Asylindustrien er i dag styrt av trafficking-mafia, og kristne og kultursnobber på venstresiden er deres våpen til å få innpass for sine klienter. Ekte sosialister vil ikke la seg styre av mafia, men forsøke å få et helhetlig, humant godt samfunn. Det vil si å jobbe mot denne menneskehandelen, og ikke hjelpe mafiaen.

  Kirkeasyl er det verste som kan skje en asylsøker, hvor en allerede uholdbar lang behandlingstid forlenges ytterligere.

  At asylsøkere er barn har liten betydning. Det er millioner av barn som trenger hjelp i verden, og hvorfor skal vi bare ta vare å de som blir sendt hit av en rik onkel med kontakter i traficking-mafiaen?
  Eneste forskjellen med barn er at det burde avgjøres mye fortere, helst samme uke.

  Effektivisering er det eneste humane tiltak man kan gjøre i asylinstituttet.

  31. januar 2012 kl 10:06
 28. Godt skrevet om viktig sak. Vi kan ikke godta at Norge behandler mennesker på denne måten. Andre europeiske land regulariserer papirløse flyktninger mens Norge lukker øynene. Å la barn sitte på asylmottak til de blir 18 år og kan bli kastet ut av landet er rett og slett inhumant.

  31. januar 2012 kl 10:15
 29. Simen Midtfjord:

  For hvert smutthull vi åpner i Norge står 100 000 potensielle asylsvindlere i den tredje verden klar til å utnytte det.
  Vi må forholde oss til virkeligheten, vi som ikke lever i en fantasiverden Ambjørnsen!

  31. januar 2012 kl 10:54
 30. Ingar Aune:

  Det er helt legitimt å mene at Norge bør la fattige og hjelpetrengende få bli i Norge. Men hva med de fattige som ikke har brutt loven som lever i utlandet? Skal vi belønne de som bryter loven og kommer ulovlig til Norge?

  Enten må ALLE verdens fattieg få tilbud om å utvandre lovlig til et rikt land i verden, eller så må INGEN få det. Hvis man er uenig i dette, hva mener man da? Skal rike land hvert år drive med loddtrekning for å velge ut 0,1% av verdens fattige som kan få flytte til et rikt land? Hva er i så fall hensikten med det? Hvis 2 millioner mennesker fra fattige land får flytte til Vesten i året, hva oppnår man med det? Disse fattige landene har jo likevle et fødselsoverskudd på 50 millioner i året.

  Slik symbolpolitikk som Ingvar Ambjørnsen forfekter her, er jeg helt uenig i.

  31. januar 2012 kl 11:34
 31. Margrethe Gustavsen:

  Roar Sørensen. Du eller jeg personlig sitter ikke på noen pengebinge, men faktum er at vi er rikere nå både enn da Nansen hjalp sine flyktninger, Anne Holt gav amnesti på nittitallet. Og vi har mer penger enn de fleste land i Europa som har gitt amnesti.

  Så sier du at «foreldrene reiste på lykke og fromme». Nå har vi laget en returavtale med et land som Eritrea som beviselig(Betraktelig mer beviselig enn din flåsete kommentar om mennesker du vet lite om) har fengselsstraff for alle som har søkt asyl i ett annet land som standard. Folk som er ureturnerbare men ikke har fått opphold er det mest tydelige eksempelet på at det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Man syns ikke det er farlig nok å bo der for de som har flyktet, samtidig som det er for farlig å beordre norske tjenestemenn dit for å tilbringe noen timer på en flyplass for å tvangsreturnere dem. Folk kommer ikke i horder, og hvis du tror at utsikten til å leve i mange års usikkerhet, for så og kanskje en gang få amnesti er grunnen til at folk kommer, har du nok oversett den mest sannsynlige årsaken. De håper rett og slett på en innvilget asylsøknad.

  31. januar 2012 kl 12:32
 32. Erik Risdal:

  Jeg er helt enig med Ambjørnsen. Det er en stor skam for Norge å behandle folk på den måten.
  Jeg er dessverre redd for at grunnen til at Arbeiderpartiet oppfører seg sånn er at de er redde for å tape neste valg, i 2013. De lever i en evig frykt for at de skal oppfattes som innvandrer vennlige og bli tatt rotta på av Høyre og FrP. Så barna lider fordi Jens & Co ønsker å forbli ved sin post.

  31. januar 2012 kl 12:38
 33. Tore:

  Idealisme er flott – det er en strålende begynnelse på klokskap.

  Men idealismen må formes av realisme. Hvordan verden ser ut, hvordan vi mennesker faktisk er.

  Ambjørnsen, som er en god mann med et stort hjerte, ser ikke at regelverket vi har er minst like idealistisk som hans selv, men har realismen han selv mangler.

  Innvandringen til Vesten er godt i gang med å kvele vår del av verden. Fellesskapet er for lengs tapt, tryggheten rakner. Det er menneskete biologi som gjør at vi trenger fellesskap mellom mennesker, et fellesskap som bygger på bestemte ting: felles historie, rase, språk osv. Det er dette vi er i ferd med å bytte ut i blant annet Norge. Det tjener ingen å bytte ut vår sivilisasjon – velferd, trygghet og fred kommer ikke av seg selv!

  31. januar 2012 kl 14:01
 34. Per Kristian Vigdal:

  Vern om ALLE barn. I min kristendom har jeg lært at Guds kjærlighet er til alle. Det er Satans kraft som formørker deres ynklige hjerner.

  31. januar 2012 kl 15:58
 35. Per Kristian Vigdal:

  Til denne nettsides redaktør. Sensuer din egen redsel, istedenfor mine kommentarer.

  31. januar 2012 kl 17:18
 36. Jan Banan:

  De som vil ha jobb kan bare stille seg langsmed veien med en plakat om at de ønsker jobb, så stopper det mange biler og tilbyr jobb. Det mangler folk i bygning, i transport og det er derfor det er så mange plakker, tsjekkere, litauere, latviere, rumenere osv – som jobber her i dette landet!

  31. januar 2012 kl 21:49
 37. Jan Banan:

  Calud1us skriver, kopi;
  «Igjen, du som ikke har barn, i stedet for bare preike om hvor umoralsk det er å sende ut stakkars barn som sannsynligvis kommer til å ødelegge livet til mange hvite europeere med vold, ran og voldtekter, hvorfor kan du ikke ta litt ansvar og handle i stedet for å prate og i det minste ha et par-tre stykker av disse stakkerne du synes så synd på boende hjemme hos deg? Ånei det er sant, du vil jo ikke ha “unger” der som stjæler hasjen, pengene, rødvinen og alt de kan omsette som du ikke låser deg inn og generelt oppfører seg som gatebarn fra 3. verden, du vil at “noen andre” skal få alle problemene mens du hoverer over hvor fryktelig de er de som vil sende ut. Merkelig at åndsmenneske med sånne meninger greier å leve med seg selv.»

  Dette er foruten å være reinspikka løgn, pisspreik, reint og skjært pisspreik – uten annen hensikt enn å stigmatisere en person. I et forsøk på disskreditere vedkommendes meninger. Dette pisspreiket ditt får meg til å tenke på Mulla Krekar, for du fremstår som hans like, bortsett fra at han fremstår som en smule mer saklig enn deg og ikke så løgnaktig.

  31. januar 2012 kl 22:14
 38. Jan Banan:

  ‘en fyr’ skriver, kopi;
  «Er det så enkelt at man bare kan gi papirløse flyktninger opphold uten videre?
  Her er ikke et ord om hvorfor de er papirløse. Det kan være fordi de er statsløse eller fordi papirene er ødelagt for å gjøre retur vanskeligere. Det er en effektiv metode å sende barna i forveien, for så å komme etter på familiegjenforening når søknaden deres er innvilget. Hva da om foreldrene er kriminelle eller krigsforbrytere?»

  Jeg skjønner at du vet hva du skriver om og lurer da på;Hvor mange barn har du selv sendt avgårde til fremmede land, barn som du sendte for at de skulle være ‘ankerfeste’ for din ankomst? Jeg vil tro det er mange, med din inngående påståtte kunnskap på området.

  31. januar 2012 kl 22:20
 39. Roar Sørensen:

  Her var det ikke mange saklige og gode argumenter, synes jeg. Hvor er IAs og andres harme overfor foreldrene som har utsatt ungene sine for dette? Hva er dette for slags ansvarsfraskrivelse og umyndiggjøring? Setter man unger til verden i et diktatur eller i et fattig land, kan man ikke bare ta dem med til Norge, slik at de blir værende igjen der – og håpe det beste.

  Og så skal liksom nordmenn og den norske regjering «skamme seg» over disse lidelsene og problemene foreldrene og politikerne i de fattige landene har påført disse barna?

  Hva blir det neste – finnes det overhodet noe igjen nordmenn ikke burde skamme seg over?

  Merkelig hvordan sosialister, i likhet med kristne, absolutt skal ha totalt uskyldige mennesker til å føle skyld og skam overfor alt mulig. Og de som ikke vil være med på dette, er selvsagt hjerteløse og mangler empati og medlidenhet.

  Helt greit at vi skal prøve å hjelpe disse barna, men at det på noen måte er en «skam» at ikke alle nordmenn står på hodet for å gjøre det – der går grensen for de fleste tenkende mennesker.

  Da blir det religiøst sprøyt.

  1. februar 2012 kl 04:21
 40. kjell:

  Til Renate

  Da hadde indianerne ikke blitt utryddet.

  1. februar 2012 kl 09:49
 41. Claud1us:

  Her var det mye skyld og skam og lite ull, Jan Banan. Hva er det du reagerer sånn på egentlig? At «noen» må ta seg av de 13- og 14-årige gatebarna som kanskje allerede er avstumpede og utlærte voldskriminelle av å ha vokst opp på gata i 3. verden etter man synes synd på dem på spalteplass?

  Det er helt relevant om man har barn eller ikke. Helt siden romertiden ble det lagt vekt på viktigheten av å ha egen slekt med i krig for å ikke krige unødvendig. I USA var det i en periode ingen barn av kongressmedlemmer i krig i Mist-Østen. Det gjorde nok ofrene på begge sider lettere.

  Spørsmålet er hvem som skal bo i områder med mest hatkriminalitet mot norske innbyggere, steder der norske barn ikke kan gå uten å farge håret mørkt og ofte blir mobbet, ranet og trakassert fra dag 1 på skolen. I dag er det svakerestilte folk som ikke har råd til å kjøpe seg ut, men etter som problemene øker, så bør barn til politikere og medietryner inn i stedet. Det er tross alt de som har ledet utviklingen, så de kan ta konsekvensene også.

  «Anna Kathrine: Roar Sørensen: Med din mentalitet, hadde det ikke vært mange nordmenn som hadde fått emigrert fra Norge til Amerika for å søke lykken. Du bør ta til deg at det bor like mange nordmenn ute i verden som i Norge, ellers er du bare historieløs.»

  Den tankegangen er typisk for sosialister, og da gjerne de 75% av norske politikere som aldri har hatt en egentlig jobb og blitt forsørget fra vugge til grav under statsfeminismen, ute av stand til å forestille seg hvordan penger faktisk tjenes utenfor boblen deres.

  Ingen ga nordmenn en sjanse i USA fordi USA plutselig ble gavmilde og ville gi bort en masse verdifullt land. De gjorde det fordi de hadde en masse ubrukt land, og så trengte de noen som var tøffe nok til å beste fall å jobbe knallhardt og greie det, eller i verste fall dø under forsøket. Og da passet jo nordmenn godt. Fordi kapitalinteressene der trengte nemlig flere varer og arbeidere for å tjene flere penger. Så de ville ha mer penger i form av varer, og tilbød dermed en gulrot i form av statsborgerskap og land. Skikkelig gavmildt, assa.

  Utenlandsboende nordmenn bor ikke i utlandet fordi de nekter å dra tilbake til Norge. Utenfor Europa får de da «persona non grata» stemplet i passet, gjerne etter de har sittet som gisler i umenneskelige fangehøl til billetten og overstay er betalt enten av slektninger eller staten. De drar fordi de har en masse penger og mange land står i kø for å få norske innflyttere/besøkende og alle de norske pengene deres, og når de vil bli kvitt dem bare nekter de å gi dem nytt visum!

  2. februar 2012 kl 10:02
 42. mortolse:

  Takk Ambjørnsen, det er så herlig at forfattere tar sosialt ansvar og skriver om annet en egen sædavgang. Skammelig av Norge være et værstingland i behandlingen av de som livet har rammet verst, de svakeste av de svake. Til alle dere egoistiske hjerteløse selvfulle stutumer og småbreiviker vil jeg bare si: Man høster det man sår, gir man ikke empati så får man ikke empati. Mange av dere er trygda og klager og syter for ditt og datt av luksusproblemer, men et samfunn som ikke evner å ha empati for de som ikke har noe, vil ivertfall ikke ha omtanke for sånne som dere. Bai bai trygd. Det er og blir hjerteløst og skammelig å la disse barna og deres foreldre leve som en pariakaste, dere kan argumentere til dere blir blå(ere) men alle som er normalt utstyrt veit at man sparker ikke de som ligger nede. Skam, skam, skam!

  12. februar 2012 kl 21:24
 43. Roar Sørensen:

  Kommentaren til mortolse oppsummerer vel det meste: De som ikke umiddelbart vil godta sosialistenes premisser i en problemstilling, men søker alternative løsninger som på sikt kan være bedre for dem det gjelder, må finne seg i å bli kalt «egoistiske, hjerteløse, selvfulle stutumer og småbreiviker.»

  Og på denne måten dreper slike debattanter ethvert tilløp til konstruktiv debatt.

  Kjennetegnet på disse mentingsytrerne er forresten at de alltid er anonyme og at de alltid får slippe til i kommentarfeltene.

  24. februar 2012 kl 20:02
 44. Roar Sørensen:

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10079099

  – Enkeltsakene gjør inntrykk, men vi må tenke på helheten, ikke bare enkeltindividene. Hvis vi foretar en stor liberalisering, som enkelte ber om, vil det bare medføre at enda flere kommer. Det vil åpne for at flere skyver barna foran seg for å få en oppholdstillatelse de ellers ikke ville ha krav på, sier statssekretær Pål Lønseth (Ap).

  Sånn er det, dessverre. Det jeg savner mest, er folks mot til å kritisere foreldrene som setter unger til verden i et annet land mens de venter på at asylsøknaden deres skal behandles. Det er jo intet mindre enn et overgrep mot barna, som pga. dette går en uviss skjebne i møte.

  15. mars 2012 kl 15:37
 45. Stein A Myklebust:

  Enig med Alma Dulce .Norge trenger arbeidskraft.La oss gi dem muligheten til og brødfø seg selv .

  28. mars 2013 kl 11:41
 46. hei jeg er en mor på 46 år. Og jeg har jobbet på barnehage i mange år i oslo. Det finnes veldig mange barn i Norge som er født i Norge ellers så er har de bodd i norge i mange år, men på grunn av foreldre som ikke har opphold så har de utrolig dårlig liv. Det er ikke barnene sine feil, Sånn at de har et så dårlig liv. Mitt budskap til barneværnet er at hvorfor barneværnet ser mange barn i Norge som har veldig dårlig liv, + at de ikke har mat og spise, + at de ikke har så gode klær og ha på seg på hverdagen. Men de snakker aldri om denne saken noe som er veldig frustrerende. Hva er forskjellen mellom di barna som ikke har opphold og de barna som har opphold. MENINGEN MIN ER AT BARN ER BARN! BARN MÅ LEVE BRA! JEG VIL SKRIKE SÅ HØYT AT KONGEN SKAL HØRE PÅ MEG. PLZ HJELP BARNA I NORGE, DE SOM IKKE HAR OPPHOLD, DE BARNA SOM TRENGER HJELP! Jeg vil skrike til statministeren, plz dere som snakker hverdag om mennesker som er i verden, foreksempel irak, iran syria osv.. Mennesker må ha et bra liv, men dere vet ikke at det finnes utrolig mange familier som er født i norge og som har vokset opp i norge, og de har nesten ikke et sted og bo. å de trenger Akutt hjelp! Men dere hjelper ikke de stakkars barnene, da spørr jeg hvorfor? Jeg vil ikke ha hjelp fra barneværn, barneværn har allerede sett i norge att sånne barn har et dårlig liv, men de lukker øynene sine og bryr seg ikke om disse stakkars barna. Plz plz.. HJELP DISSE BARNA I NORGE.

  28. mars 2013 kl 22:17

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *