Kritikerrost portrett av en bestefar og hans samtid

ProstenPoeten, gjendikteren og romanforfatteren Jan Jakob Tønseth er aktuell med romanen Prosten, om sin morfar Kristen Skjeseth (1880-1959), prost i Vågan i Lofoten fra 1921 til 1951. Prostens egne prekener, brev og artikler veves sammen med forfatterens diktning om og rundt morfarens liv til en innholdsrik og lesverdig roman. Kritikerne jubler! Klassekampens anmelder Bjørn Ivar Fyksen skriver blant annet: «Å lese Tønseth er en svir.». Denne leseren kan bare slutte seg til. I den grad en slik uvanlig roman, holdt i et tidstilpasset arkaisk riksmål, kan sies å være en pageturner, er dette en egnet karakteristikk.

En historisk fundert romanskikkelse
Tønseths prost er en historisk fundert romanskikkelse. Skjeseth var en kristen, som levde i og for kirken, men som også blandet seg i livsstriden. Som ung markerte Skjeseth seg som sosialistprest. Under krigen var han en uredd og tydelig motstander av nazismen, mens han etter krigen engasjerte seg mot dødsstraff og for human behandling av krigsforbrytere. Boken gir altså innblikk i så vel kirkestrid og krigshistorie som politikk, filosofi og etiske dilemmaer.

En hardt prøvet mann
Kristen Skjeseth levde et rikt liv, men opplevde også flere tragedier. Tidlig ble han enkemann med fem mindreårige barn, og han mistet to sønner under dramatiske omstendigheter. I Tønseth romantrilogi «Hilmar Iversens ensomhet» er Skjeseths sønn Gunnar modell. Som Hilmar Iversen deltok Gunnar i den spanske borgerkrigen og falt i februar 1937. Skjeseths sønn Tore, alliert jagerflyver, ble skutt ned over Den engelske kanal under 2. verdenskrig. Selv satt Skjeseth en periode på Grini under krigen. Tross mange utfordringer og prøvelser gjennom livet, fremstår «Skjeseth prosten», som han ble kalt under årene i Vågan, som en mild, tilgivende og takknemlig mann.

En trend av romaner bygd på virkelige personer
Romanen Prosten føyer seg inn i en rekke av kritikerroste dokumentarromaner, der forfattere bruker nære familiemedlemmer og deres liv, eller seg selv og sitt eget, til å skape romankunst. Et godt eksempel er Edvard Hoems fantastiske og rørende Mors og fars historie (Oktober 2005). Tom Egil Hverven uttalte den gang i NRK-P2s Kulturnytt: «Edvard Hoems nye bok går inn i en trend av romaner bygd på virkelige personer (…) en sterk beretning som vil berøre mange flere enn sønnen og kritikeren.»

I fjor kom Märta Tikkanens serke og opprørende dokumentarroman Emma & Uno (Gyldendal 2012), der hun skriver om sin mormor og morfar, og deres meget spesielle samliv. Maya Troberg Djuve i Dagbladet kalte boken «..en fascinerende kjærlighets- og kulturhistorie».

Av mer selvbiografiske romaner vil jeg nevne Brynjulf Jung Tjønns Kinamann (Cappelen Damm 2011), Beate Grimsruds En dåre fri (Cappelen Damm 2010) og flere av Vigdis Hjorths romaner, senest 30 dager i Sandefjord (Cappelen Damm 2011). Bjørn Westlies bok Fars krig, som er en ren dokumentar og blant annet tematiserer og drøfter NS-medlemmer og NS-barns skjebne, ansvar og skyld, kan også knyttes til de øvrige, siden boken er svært personlig.

Begeistrede anmeldere
Jan Jakob Tønseth er altså i godt selskap med Prosten. Her er noen utvalgte sitater fra flere svært begeistrede anmeldere av romanen:

«Å lese Tønseth er en svir (…) Han benytter bevisst gammelmodige og velkjente vendinger, med strålende komikk som resultat, og det er dette som gjør bøkene hans så særegne, utidsmessige og så gode.»
Bjørn Ivar Fyksen, Klassekampen

«Det er ikke alle forfattere forunt å kunne plukke de mest fantastiske romanskikkelser fra nær familie. I særdeleshet ikke skikkelser med dramatiske liv som speiler både tidsånd og sentrale begivenheter fra forrige århundre. Jan Jakob Tønseth er privilegert i så måte.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«Poeten Jan Jakob Tønseth fortsetter sin triumfferd i romanens verden (…) Dette er et stykke kirkehistorie. Et stykke norgeshistorie. Et stykke tidsbilde og ikke minst et stykke fylt av vakre og rørende menneskeskildringer (…) Prosten er et stykke edel romankunst.»
Atle Christiansen, Aftenposten

«(…) sobert, lettflytende, humoristisk og underholdende (…) et tydelig og klart bilde av et ikke altfor fjernt Norge, der kristendommen og søndagsprekenen fortsatt var sentrale i folks liv. Dessuten er dette en bok som forteller om omkostningene ved å vise sant, moralsk mot. Også det en sjeldenhet.»
Turid Larsen, Dagsavisen

«I Prosten skriver Jan Jakob Tønseth om sin morfar, den legendariske presten, kirkehøvdingen og pasifisten Kristen Skjeseth. For et menneske. For en roman..(…) Jeg var trist da boken tok slutt.»
Eskil Skjeldal, Vårt Land

 

Anne Østgaard
Anne Østgaard har vært informasjonsmedarbeider i forlaget siden 1985. Hun har jobbet med alle litterære sjangere. Siden 2013 har hun vært nettjournalist og innholdsredaktør for forlagets digitale kanaler, som bloggen forlagsliv.no, cappelendamm.no, bedriftens intranett og sosiale medier som facebook. Hun har også vært engasjert på arrangementssiden, som programskaper og medansvarlig for Lunsjpausen, et ukentlig formiddagsarrangement, og som leder av Cappelen Damms Kunstforening, Veggpryd. Hun er også barnebokforfatter, og har bl.a. skrevet ABC for barske barn, morovers for de yngste, illustrert av Johan Reisang.
Legg inn kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *